Mårup Gruppens historie

Samsøs ældste kunstgruppe
MÅRUP GRUPPEN 1980 -
Mårup Galleriet - Svenskgyden 1 -  Mårup -  8305 Samsø.

Mårup Gruppen blev til ved at Brugsuddelerparret Lili og Hermann Kristensen havde en stor  interesse for kunst og kunstnere på Samsø.
Lili og Herman Kristensen købte den gamle Brugsbygning og talte med Peter Olsen og Erik Glambæk om et udstillingssted for Samske kunstnere. Dengang var det muligvis det første udstillingssted, hvor der i dag er mange gallerier rundt på øen.
Fra 1980 til -82 hed gruppen ”Galleriet ved Postkassen”
Fra 1983 til -85 ” Galleriet Mårup”
Endelig i 1986 tog gruppen det faste navn ”Mårup Gruppen”.
Den første udstilling var med 12 medlemmer: Peter Olsen. Erik Glambæk. Ib Buch.
Liller Mejer. Jürgen Helm. Ole F. Olsen. Talke Vilstrup. Molly Olsson. Sigrid Hovmand. Peter Boynton. Thorkild Bjørnvig og Kirsten Breinegaard.
Efterhånden faldt der nogle fra og andre kom til. Gya Jeppesen og Pia Vogt blev nye faste medlemmer, desværre døde Pia i 1995 og Gya i 1996, begge kom til at betyde meget for Gruppen i den tid de var med.
I 2001 døde Hermann Kristensen pludselig, Lili gav gruppen lov til at fortsætte udstillingerne i Galleriet på samme vilkår som hidtil.
Ved Lili Kristensens pludselig død i 2004, forudså vi at det nok var slut med at kunne vedblive at være i Galleriet. Vi gik en usikker tid i møde, indtil bestyrelsen for Dagli´ Brugsen Mårup købte huset og besluttede at vi måtte blive på samme gunstige vilkår som hidtil, sammen med Samsø Kunstforening, som jo har sin oprindelse i Mårup Gruppen.
Thorkild Bjørnvig døde i 2004 i en alder af 86 år. Ved ferniseringerne sad han som regel og observerede. Året før sin død var støjniveauet ved ferniseringen meget højt, men Thorkild sagde: ” Den menneskelige larm generer mig ikke”.
Året efter døde Ib Buch, som gennem mange år havde et trofast publikum, som hvert år så frem til ferniseringen og hans præsentation af nye malerier.
Gruppen afholdt en mindeudstillig for Ib Buch i 2010, som tydeligt viste hvor vigtig en kunstner han var i lokalhistorisk sammenhæng.
I starten udstillede gruppen i juni, juli og første halvdel af august, der var åbent både formiddag og eftermiddag. Men ret hurtigt blev det ændret til juli måned og kun eftermiddagsåbent.
I årenes løb har vi haft mange gæsteudstillere, betingelserne var og er, at de skal bo på Samsø eller have tilknytning til øen.
Vi har aldrig taget entre og betragter det som en vigtig ting at bibeholde.
Vi møder altid stor velvilje på øen med mange trofaste besøgende, som kommer år efter år. Her mærker vi især denne opbakning.
Der står vi nu i året 2018 med 8 faste medlemmer:
Elisabeth Hastrup Petersen. Paula Viitanen. Freddy Andersen. Grethe Henriksen.
Anne Birgitte Beyer. Birthe Nørregaard Hansen. Gurli Hansen. Kirsten Breinegaard.

I dag er der flere aktører end Samsø Kunstforening og Maarup Gruppen der bruger galleriet, såsom KOKS samt små og store temaudstillinger.
Vi sender de varmeste tanker til Lili og Hermann Kristensen for deres fremsynethed og tak til bestyrelsen for Dagli´ Brugsen Mårup  for den fortsatte velvilje.
Mårup Gruppen 2018.